Τεχνολογίες

Το Regate Effective είναι μια σύγχρονη εφαρμογή, υλοποιημένη σε αρχιτεκτονική πολλαπλών επιπέδων (n-tier), που στηρίζεται σε βάση δεδομένων Microsoft SQL Server και λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows. Συγκεκριμένα, οι τεχνολογίες στις οποίες στηρίζεται το Regate Effective είναι:

  • .Net Framework 3.5
  • PHP Kernel 5.x
  • Android 2.3 και άνω
  • HTML5
  • Microsoft SQL Server 2005 και άνω
  • Microsoft Windows Server 2008 και άνω

Όσον αφορά φορητές συσκευές παλαιότερου λειτουργικού συστήματος, τονίζεται ότι το Regate Effective μπορεί να λειτουργήσει αποδοτικά σε συσκευές με CE.NET 4.2 έτσι ώστε να μη θεωρείται απαραίτητη η αλλαγή εξοπλισμού μαζί με την αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματός σας σε Regate Effective.

Συμπίεση δεδομένων

Η εφαρμογή Regate Effective συνοδεύεται από πρωτοποριακή υλοποίηση συμπίεσης δεδομένων με τους αλγόριθμους gzip/deflate, που μειώνει σημαντικά τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρονται. Η συμπίεση των δεδομένων μπορεί να φτάσει το 95% του αρχικού μεγέθους του αρχείου, ώστε να επιτυγχάνεται αποδοτικότερη επικοινωνία, αλλά και να μειώνεται ο όγκος των δεδομένων. Η μείωση του όγκου δεδομένων ωφελεί τις συνδέσεις GPRS οι οποίες βασίζονται σε ογκοχρέωση.

Εξαίρεση αποτελούν τα πολύ μικρά αρχεία, τα οποία δεν συμπιέζονται, καθώς τα οφέλη δεν είναι εμφανή, ενώ δεν επηρεάζεται η ταχύτητα επεξεργασίας (CPU time) του Regate Effective.

Ασφάλεια / Κρυπτογράφηση

Κατά την εγκατάσταση του Regate Effective, υλοποιείται πλήθος δικλίδων ασφαλείας για την προστασία των πληροφοριών της εφαρμογής, αλλά και ολόκληρου του πληροφοριακού δικτύου της εταιρείας σας. Συγκεκριμένα, ενεργοποιούνται τα παρακάτω προϊόντα και τεχνολογίες:

  • Microsoft TCP/IP Filtering: Ρύθμιση ενσωματωμένης λειτουργίας των Microsoft Windows 2003 Server, ώστε να μην επιτρέπεται η πρόσβαση σε εισερχόμενα αιτήματα που δεν σχετίζονται με τη λειτουργία του Server.
  • Regate SecureIT: Αποτελεί πρωτοπόρο προϊόν της εταιρείας μας, που αποσκοπεί στην απόκρυψη βασικών στοιχείων του Regate Effective Server, όπως λειτουργικό σύστημα, web server μεταβλητών και ονομασίας, για την αποφυγή απειλών όπως π.χ. port scanning. Είναι αναγκαίο μόνο στην περίπτωση που ο Regate Effective Server βρίσκεται live στο Internet (π.χ. σε DMZ).
  • Microsoft IIS LockDown: Απόρριψη εισερχομένων αιτημάτων (web server requests), τα οποία είναι γνωστά ότι μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα σε server ή τα οποία δεν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη λειτουργία του server.

Στο επίπεδο της διασύνδεσης με το Internet, ο Regate Effective Server κρυπτογραφεί τα δεδομένα με 128bit αλγόριθμο κατά τη μεταφορά τους από και προς τις φορητές συσκευές των εξωτερικών χρηστών, έτσι ώστε να μην επιτρέπει την υποκλοπή τους (interception) από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. Η αυξημένη ασφάλεια που προσφέρει το Regate Effective ωφελεί ειδικά τις εγκαταστάσεις χωρίς την ύπαρξη VPN δίκτυο και η μεταφορά των δεδομένων γίνεται μέσω Internet (από γραμμές PSTN/ISDN/DSL).

Επισημαίνεται ότι στην εφαρμογή τηρούνται εκτεταμένα log-files με την ενέργεια, την ημερομηνία και την ώρα, το χρήστη, τα στοιχεία του συστήματος του χρήστη και άλλες μεταβλητές. Επιπλέον, παρέχεται μηχανισμός error reporting όπου, εφόσον εμφανιστεί πρόβλημα ασφαλείας ή πρόβλημα στην εφαρμογή (π.χ. Exception Error), αποστέλλεται άμεσα email στην εταιρεία μας, καθώς και στο μηχανογραφικό σας τμήμα και τεχνικός μας επικοινωνεί αυθημερόν μαζί σας για να κανονιστεί ραντεβού στο χώρο σας και να επιδιορθωθεί το πρόβλημα.

Τα δεδομένα κρυπτογραφούνται με εσωτερικό αλγόριθμο της εφαρμογής, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη ασφάλεια, ειδικά σε εγκαταστάσεις όπου ο πελάτης δεν έχει VPN δίκτυο και η μεταφορά των δεδομένων γίνεται μέσω Internet (από γραμμές PSTN/ISDN/DSL).