Το Regate Effective αποτελείται από διαφορετικά υποσυστήματα, με διαφορετικές δυνατότητες:

Πλατφόρμα Regate Effective

Αφορά στο βασικό κορμό της εφαρμογής και περιλαμβάνει τα παρακάτω modules:

 • Πλατφόρμα ηλεκτρονικών συναλλαγών Regate Effective
 • Διαχείριση πολλαπλών Divisions (Τμήματα, Διευθύνσεις, Εταιρείες, Α.Φ.Μ.)
 • Διαχείριση Εμπορικής, Τιμολογιακής & Πιστωτικής Πολιτικής
 • Διαχείριση Μηνυμάτων
 • Διαχείριση πολλαπλών γλωσσών
 • Πλήρες Διαχειριστικό Περιβάλλον (Regate Effective Administration Toolkit)

BizeConnect

Αφορά στο module διασύνδεσης της εφαρμογής με το εμπορολογιστικό πρόγραμμα ή το ERP σύστημα του πελάτη και περιλαμβάνει τα παρακάτω βασικά modules:

 • BizeConnect Standard
 • BizeConnect Advanced

Regate Effective 4SF

Αφορά στην αυτοματοποίηση των πωλητών και των merchandisers της εταιρείας και προσφέρει δυνατότητες όπως:

 • Προβολή στόχων & απολογισμού πωλήσεων
 • Διαχείριση ατζέντας και δρομολογίων
 • Προβολή συγκεντρωτικής καρτέλας πελάτη
 • Καταχώρηση παραγγελιών
 • Καταχώρηση & εκτύπωση εισπράξεων
 • Merchandising & Ανταγωνισμός
 • Ευρετήριο παραγγελιών πελάτη
 • Καρτέλα χρεώσεων -πιστώσεων πελάτη
 • Ανοιχτά Υπόλοιπα και Ageing Οφειλών
 • Διαχείριση εξόδων & χιλιομέτρων
 • Συγχρονισμός δεδομένων με την κεντρική βάση δεδομένων που θα υπάρχει στην έδρα της εταιρείας

Regate Effective exVan

Αφορά στην αυτοματοποίηση της διαδικασίας τιμολόγησης επί αυτοκινήτου και προσφέρει στους οδηγούς των φορτηγών, δυνατότητες όπως:

 • Παραγγελιοληψία με χρήση barcodes ή RFIDs
 • Έκδοση τιμολογίων κατά την παράδοση του εμπορεύματος
 • Έλεγχος στοκ φορτηγού
 • Διαχείριση Επιστροφών
 • Διαχείριση εξόδων & χιλιομέτρων
 • Συγχρονισμός δεδομένων με την κεντρική βάση δεδομένων που θα υπάρχει στην έδρα της εταιρείας

Regate Effective 4C

Αφορά στην αυτοματοποίηση μεταπωλητών και αντιπροσώπων (π.χ. χονδρέμποροι, αποθήκες, super-markets, franchise καταστήματα, κ.τ.λ.) προσφέροντας δυνατότητες όπως:

 • Καταχώρηση παραγγελιών
 • Έλεγχος διαθεσιμότητας ειδών
 • Back Orders, Πρότυπες παραγγελίες
 • Ευρετήριο παραγγελιών ανά πελάτη
 • Καρτέλα χρεώσεων-πιστώσεων ανά πελάτη
 • Ανοιχτά Υπόλοιπα και Ageing Οφειλών
 • Προβολή ειδικών προσφορών ανά πελάτη

Regate Effective Reps

Αφορά στην αυτοματοποίηση των εργασιών ιατρικών επισκεπτών και καλύπτει δυνατότητες όπως:

 • Διαχείριση στοιχείων ιατρών & ομάδων ιατρών
 • Διαχείριση στοιχείων νοσοκομείων, κλινικών, ιδιωτικών ιατρείων
 • Διαχείριση κύκλων ενημέρωσης
 • Διαχείριση ατζέντας
 • Ενημέρωση & αξιολόγηση ιατρών
 • Διαχείριση στοιχείων ανταγωνισμού
 • Συγχρονισμός δεδομένων με την κεντρική βάση δεδομένων που θα υπάρχει στην έδρα της εταιρείας

Regate Effective Supervisors

Αφορά στους Επιθεωρητές και γενικότερα, στους επικεφαλής των Τμημάτων Πωλήσεων. Προσφέρει δυνατότητες όπως:

 • On-Line επιθεώρηση πωλητών
 • Διαχείριση στόχων πωλήσεων ανά πωλητή
 • Διαχείριση πελατολογίου πωλητών
 • Διαχείριση δρομολογίων πωλητών
 • Συγχρονισμός δεδομένων με την κεντρική βάση δεδομένων που θα υπάρχει στην έδρα της εταιρείας

Regate Effective Reporting & Statistics

Το Regate Effective προσφέρει δυνατότητες δημιουργίας αναφορών, αξιοποιώντας πληροφορίες τόσο από το ERP / εμπορολογιστικό σύστημα της εταιρείας σας, όσο και από την εφαρμογή την ίδια και τα επιμέρους υποσυστήματά της. Ειδικότερα, μέσω του υποσυστήματος Reporting & Statistics Standard της εφαρμογής, προσφέρεται η δυνατότητα καθορισμού συγκεκριμένων τιμών σε παραμέτρους όπως χρονικό διάστημα, γεωγραφικές περιοχές, κατηγορίες και υποκατηγορίες προϊόντων, κ.τ.λ., με στόχο την προβολή ή την εκτύπωση ενός συνόλου στατιστικών και άλλων αναφορών που αποτελούν βασική ανάγκη της Διεύθυνσης Πωλήσεων.

Το υποσύστημα Reporting & Statistics Standard, μόνο από την πλευρά των πωλητών σας, είναι προσβάσιμο και off-line, μέσω της ειδικής (client) εφαρμογής που εγκαθίσταται στις φορητές τους συσκευές και τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν άμεση πρόσβαση σε όλα τα reports που τους αφορούν. Επισημαίνεται ότι η εγκυρότητα των στοιχείων των reports που προβάλει ο χρήστης off-line στη φορητή του συσκευή εξαρτάται από την ημερομηνία του τελευταίου συγχρονισμού.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω του υποσυστήματος Reporting & Statistics Standard, κάθε εξουσιοδοτημένος χρήστης της εφαρμογής θα έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει ή να δει τη γραφική απεικόνιση σύνθετων reports, δηλώνοντας πρώτα παραμέτρους, όπως χρονικό διάστημα, κατηγορία είδους, γεωγραφική περιοχή, κ.τ.λ. Εναλλακτικά, θα έχει τη δυνατότητα να κάνει εξαγωγή των δεδομένων της βάσης του Regate Effective σε αρχεία Excel.

Regate Effective WMS

Αφορά στην client εφαρμογή που εγκαθίσταται στις φορητές συσκευές των αποθηκάριών σας. Προσφέρει δυνατότητες όπως:

 • Παραλαβή
 • Picking
 • Packing
 • Ενδοδιακινήσεις
 • Απογραφή
 • Συγχρονισμός δεδομένων με την κεντρική βάση δεδομένων που θα υπάρχει στην έδρα της εταιρείας

Regate Effective 4Q

Αφορά στην client εφαρμογή που εγκαθίσταται στις φορητές συσκευές των Υπεύθυνων Έρευνας Αγοράς

 • Διαχείριση των στοιχείων επικοινωνίας των πελατών καθώς και των σημείων (PoP) όπου είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί η έρευνα αγοράς (survey)
 • Απεριόριστα σημεία PoP ανά υπεύθυνο έρευνας αγοράς σε κάθε συσκευή
 • Πρόσβαση ανά υπεύθυνο έρευνας αγοράς, μόνο στο πελατολόγιό του
 • Πλήρης αναζήτηση στο πελατολόγιο εκάστοτε υπεύθυνο έρευνας αγοράς
 • Καταχώρηση νέου σημείου (Point of Presence)
 • Διαχείριση στοιχείων πελατολογίου του υπεύθυνου έρευνας αγοράς
 • Προβολή ημερήσιου προγράμματος του χρήστη
 • Διαμόρφωση ημερήσιου προγράμματος του χρήστη
 • Διαχείριση ερωτηματολογίων ανά πελάτη
 • Συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου συγκεκριμένης έρευνας αγοράς (survey)
 • Εκτύπωση συμπληρωμένου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου συγκεκριμένης έρευνας αγοράς (survey), ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αρχείο από hard copies με τις υπογραφές των συνεντευξιαζόμενων
 • Διαχείριση των promotional gifts (give-aways) ανά πελάτη
 • Καταγραφές promotion (π.χ. δώρα που θα δίνεται σε όσους θα συμμετέχουν στην έρευνα αγοράς)
 • Συγχρονισμός δεδομένων με την κεντρική βάση δεδομένων που θα υπάρχει στην έδρα της εταιρείας

Regate Effective MCP

Αφορά στην client εφαρμογή που εγκαθίσταται στις φορητές συσκευές των προωθητών και merchandisers. Προσφέρει δυνατότητες όπως:

 • Διαχείριση Σημείων Merchandising (PoP)
 • Απεριόριστα σημεία PoP ανά merchandiser σε κάθε συσκευή
 • Πρόσβαση ανά merchandiser, μόνο στο πελατολόγιό του
 • Πλήρης αναζήτηση στο πελατολόγιο εκάστοτε merchandiser
 • Καταχώρηση νέου πελάτη (Point of Presence)
 • Διαχείριση στοιχείων πελατολογίου του merchandiser
 • Προβολή ημερήσιου προγράμματος του χρήστη
 • Διαμόρφωση ημερήσιου προγράμματος του χρήστη
 • Διαχείριση Δρομολογίων Merchandisers
 • Καταγραφές merchandising στον πελάτη
 • Διαχείριση των promotional gifts (give-aways) ανά πελάτη
 • Καταγραφές promotion – sell out (π.χ. δώρα που θα δίνεται σε όσους θα συμμετέχουν στην έρευνα αγοράς)
 • Διαχείριση Καταγραφών Merchandising & Promotion
 • Συγχρονισμός δεδομένων με την κεντρική βάση δεδομένων που θα υπάρχει στην έδρα της εταιρείας