Το Regate Effective αποτελείται από διαφορετικά υποσυστήματα, με εξειδικευμένες δυνατότητες:

Πλατφόρμα Regate Effective

Αφορά στο βασικό κορμό της εφαρμογής και περιλαμβάνει τα παρακάτω modules:

 • Πλατφόρμα ηλεκτρονικών συναλλαγών Regate Effective
 • Διαχείριση πολλαπλών Divisions (Τμήματα, Διευθύνσεις, Εταιρείες, Α.Φ.Μ.)
 • Διαχείριση Εμπορικής, Τιμολογιακής & Πιστωτικής Πολιτικής
 • Διαχείριση Μηνυμάτων
 • Διαχείριση πολλαπλών γλωσσών
 • Πλήρες Διαχειριστικό Περιβάλλον (Regate Effective Administration Toolkit)

Regate Effective SFA

Αφορά στην αυτοματοποίηση των πωλητών και των merchandisers της εταιρείας και προσφέρει δυνατότητες όπως:

 • Προβολή στόχων & απολογισμού πωλήσεων
 • Διαχείριση ατζέντας και δρομολογίων
 • Προβολή συγκεντρωτικής καρτέλας πελάτη
 • Καταχώρηση παραγγελιών
 • Καταχώρηση & εκτύπωση εισπράξεων
 • Merchandising & Ανταγωνισμός
 • Ευρετήριο παραγγελιών πελάτη
 • Καρτέλα χρεώσεων -πιστώσεων πελάτη
 • Ανοιχτά Υπόλοιπα και Ageing Οφειλών
 • Διαχείριση εξόδων & χιλιομέτρων
 • Συγχρονισμός δεδομένων με την κεντρική βάση δεδομένων που υπάρχει στην έδρα της εταιρείας

Regate Effective exVan

Αφορά στην αυτοματοποίηση της διαδικασίας τιμολόγησης επί αυτοκινήτου και προσφέρει στους οδηγούς των φορτηγών δυνατότητες όπως:

 • Παραγγελιοληψία με χρήση barcodes ή RFIDs
 • Έκδοση τιμολογίων κατά την παράδοση του εμπορεύματος
 • Έλεγχος στοκ φορτηγού
 • Διαχείριση Επιστροφών
 • Διαχείριση εξόδων & χιλιομέτρων
 • Συγχρονισμός δεδομένων με την κεντρική βάση δεδομένων που υπάρχει στην έδρα της εταιρείας

Regate Effective Field Service

Αφορά στην αυτοματοποίηση των εργασιών των τεχνικών πεδίου και καλύπτει δυνατότητες όπως:

 • Προβολή ολοκληρωμένης εικόνας του πελάτη (συμβόλαια συντήρησης, εξοπλισμός υπό εγγύηση, ιστορικό επισκέψεων, κ.ά.)
 • Εκτύπωση δελτίου τεχνικής υποστήριξης και άλλων παραστατικών (δελτίο αποστολής για ανταλλακτικά, δελτίο ποσοτικής παραλαβής για εξοπλισμό)
 • Καταγραφή του χρόνου απασχόλησης στον πελάτη
 • Πρόσβαση εν κινήσει στα τεχνικά εγχειρίδια μέσω Internet
 • Διαχείριση της αποθήκης του κάθε οχήματος των τεχνικών (συγκεντρωτικά δελτία αποστολής)
 • Παρακολούθηση του στόλου των τεχνικών, με τη χρήση GPS

Regate Effective Asset Tracking

Επιτρέπει την παρακολούθηση των παγίων μιας επιχείρησης που βρίσκονται εκτός της έδρας και καλύπτει δυνατότητες όπως:

 • Οργάνωση εργασιών ανά πάγιο ή γενικά στο σημείο
 • Έλεγχος χρησιδανείου και στοιχείων σύμβασης με το τελικό σημείο
 • Οργάνωση είτε μέσω admin, είτε μέσω ERP/CRM, είτε αυτόματα
 • Σύνδεση παγίου με ένα ή περισσότερα σημεία
 • Καταγραφή κατάστασης παγίου, GPS, φωτογραφίας και merchandising, σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα modules
 • Σύνδεση παγίου με barcode scanning, με σειριακό αριθμό και υποστήριξη πολλαπλών πληροφοριών (π.χ. κατασκευαστής, έτος, συνδεδεμένος συνεργάτης – χονδρέμπορος, τύπος παγίου, κ.τ.λ.)

Regate Effective Proof-of-Delivery

Αφορά σε ένα σύνολο προϋποθέσεων που απαιτούνται προκειμένου να μπορέσει να πιστοποιηθεί με αδιαμφισβήτητο τρόπο η επιτυχής παράδοση μιας αποστολής και καλύπτει δυνατότητες όπως:

 • Να ορίσετε το δρομολόγιο του οδηγού σας
 • Να ελέγχετε τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης, με τεχνολογία GPS
 • Να λαμβάνετε την ηλεκτρονική υπογραφή του πελάτη σας που παραλαμβάνει
 • Να καθοδηγήσετε τον οδηγό σας για να κατεβάσει τα σωστά εμπορεύματα
 • Να παραλάβετε επιστροφές (εγγυοδοσία) και να εκδώσετε πιστωτικά επιστροφής
 • Να εισπράξετε μετρητά, αξιόγραφα ή μέσω πιστωτικής κάρτας και να εκτυπώσετε νόμιμη απόδειξη είσπραξης
 • Να ενημερώσετε τον οδηγό σας για αλλαγές στο δρομολόγιο

Regate Effective Sell-out

Eπιτρέπει την πραγματοποίηση ενεργειών sell-out στο πεδίο και καλύπτει δυνατότητες όπως:

 • Καταγραφές Sell-out σε τεμάχια με δυνατότητα πλοήγησης στις κατηγορίες
 • Υποστήριξη βασικών δυνατοτήτων παρακολούθησης της ομάδας προωθητών, όπως καταγραφή στίγματος GPS, Δρομολόγια, παραγγελιοληψία για την προετοιμασία ραφιού, καταγραφή ελλείψεων, κ.ο.κ.
 • Αναλυτικό reporting στελέχους πωλήσεων (αισθητικού) σε επίπεδο backoffice
 • Αναλυτικό reporting πωλήσεων ανά σημείο αισθητικού σε επίπεδο backoffice
 • Φόρτωση δεδομένων καταστημάτων και ειδών από αρχεία excel ή σε συνδυασμό με το ERP σας

Regate Effective B2B

Αφορά στην αυτοματοποίηση μεταπωλητών και αντιπροσώπων (π.χ. χονδρέμποροι, αποθήκες, super-markets, franchise καταστήματα, κ.τ.λ.) προσφέροντας δυνατότητες όπως:

 • Καταχώρηση παραγγελιών
 • Έλεγχος διαθεσιμότητας ειδών
 • Back Orders, Πρότυπες παραγγελίες
 • Ευρετήριο παραγγελιών ανά πελάτη
 • Καρτέλα χρεώσεων-πιστώσεων ανά πελάτη
 • Ανοιχτά Υπόλοιπα και Ageing Οφειλών
 • Προβολή ειδικών προσφορών ανά πελάτη

Regate Effective Reps

Αφορά στην αυτοματοποίηση των εργασιών ιατρικών επισκεπτών και καλύπτει δυνατότητες όπως:

 • Διαχείριση στοιχείων ιατρών & ομάδων ιατρών
 • Διαχείριση στοιχείων νοσοκομείων, κλινικών, ιδιωτικών ιατρείων
 • Διαχείριση κύκλων ενημέρωσης
 • Διαχείριση ατζέντας
 • Ενημέρωση & αξιολόγηση ιατρών
 • Διαχείριση στοιχείων ανταγωνισμού
 • Συγχρονισμός δεδομένων με την κεντρική βάση δεδομένων που υπάρχει στην έδρα της εταιρείας

Regate Effective Supervisors

Αφορά στους Επιθεωρητές και γενικότερα, στους επικεφαλής των Τμημάτων Πωλήσεων. Προσφέρει δυνατότητες όπως:

 • On-Line επιθεώρηση πωλητών
 • Διαχείριση στόχων πωλήσεων ανά πωλητή
 • Διαχείριση πελατολογίου πωλητών
 • Διαχείριση δρομολογίων πωλητών
 • Συγχρονισμός δεδομένων με την κεντρική βάση δεδομένων που υπάρχει στην έδρα της εταιρείας

Regate Effective Reporting & Statistics

Το Regate Effective προσφέρει δυνατότητες δημιουργίας αναφορών, αξιοποιώντας πληροφορίες τόσο από το ERP / εμπορολογιστικό σύστημα της εταιρείας σας, όσο και από την εφαρμογή την ίδια και τα επιμέρους υποσυστήματά της. Ειδικότερα, μέσω του υποσυστήματος Βασικές Αναφορές της εφαρμογής, προσφέρεται η δυνατότητα καθορισμού συγκεκριμένων τιμών σε παραμέτρους όπως χρονικό διάστημα, γεωγραφικές περιοχές, κατηγορίες και υποκατηγορίες προϊόντων, κ.τ.λ., με στόχο την προβολή ή την εκτύπωση ενός συνόλου στατιστικών και άλλων αναφορών που αποτελούν βασική ανάγκη της Διεύθυνσης Πωλήσεων.

Το υποσύστημα Mobile Reporting, μόνο από την πλευρά των πωλητών σας, είναι προσβάσιμο και off-line, μέσω της ειδικής (client) εφαρμογής που εγκαθίσταται στις φορητές τους συσκευές και τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν άμεση πρόσβαση σε όλα τα reports που τους αφορούν.