Η πρόσβαση στο Regate Effective από την πλευρά των πωλητών γίνεται με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:

  • On-line, σε απευθείας σύνδεση με τον Regate Effective Server μέσω ενός web interface.
  • Off-line, μέσω ειδικής (client) εφαρμογής που εγκαθίσταται στις φορητές συσκευές των πωλητών και τους δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν όλες τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής και να ενημερώνουν την κεντρική βάση δεδομένων της επιχείρησης, μέσω μιας απλής και σύντομης διαδικασίας συγχρονισμού είτε μέσω δικτύου (LAN, WAN, VPN), είτε μέσω οποιασδήποτε άλλης σύνδεσης στο Internet (dial-up, ADSL, GPRS/3G, wireless hot-spots, wifi, κ.τ.λ.).

Ειδικά Τερματικά

Barcode Scanners