Τι είναι Regate Effective Express

Το Regate Effective Express πρόκειται για το πλέον ολοκληρωμένο συνδρομητικό πακέτο αυτοματοποίησης πωλήσεων στην Ελλάδα, το οποίο επιτρέπει σε επιχειρήσεις να ενσωματώσουν διαδικασίες εντατικής παραγγελιοληψίας με χαμηλό κόστος.

Με το Regate Effective Express οι πωλητές σας, μέσω φορητών συσκευών, αποκτούν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και να εκτελέσουν άμεσα, εύκολα και πολύ οικονομικά, όλες τις εργασίες τους (παραγγελιοληψία, ενημέρωση πελατών, εισπράξεις, καταγραφή ανταγωνισμού).

Εκδόσεις

Οι παρακάτω εκδόσεις παρέχονται με τη μορφή συνδρομητικής υπηρεσίας, βάσει του μοντέλου διάθεσης Software as a Service (Λογισμικό ως Υπηρεσία), πληρώνοντας ένα σταθερό μηνιαίο πάγιο ανά χρήστη για όσο διάστημα επιθυμεί να αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Regate Effective Express
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   SFA 1    SFA 2   EXVAN   FULL 
Administration Suite
YES
YES
YES
YES
Διασύνδεση με BackOffice
YES
YES
YES
Υποστήριξη Barcodes
YES
YES
Βασικές Αναφορές (ανά ρόλο)
YES
YES
YES
YES
Οργάνωση – Πλάνο Επισκέψεων
YES
YES
YES
YES
Δρομολόγια
YES
YES
YES
YES
Εσωτερικά Μηνύματα
YES
YES
YES
YES
Μείγμα/Γκάμα Πελατών
YES
YES
Παραγγελιοληψία
YES
YES
YES
Τιμοκατάλογοι
YES
YES
YES
Advanced Φωτογραφικός Κατάλογος
YES
YES
Βασικό Merchandising
YES
YES
Φωτογράφιση
YES
YES
YES
YES
Ερωτηματολόγια
YES
YES
Έκδοση Παραστατικών
YES
YES
Διαχείριση Συγκεντρωτικών
YES
YES
Ταμείο & Εισπράξεις
YES
YES
YES
Εκτύπωση Απόδειξης YES
YES
YES
GPS – Map Application
YES
YES
YES
YES
Ημερήσια Αναφορά
YES
YES
YES
YES
Mobile Reporting
YES
YES
Καρτέλες Πελατών
YES
YES
YES

Υπηρεσίες

Regate Effective Express
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   SFA1    SFA2   EXVAN   FULL 
Εγκατάσταση Client Εφαρμογής στις Φορητές συσκευές
YES
YES
YES
YES
ERP Connectivity YES
YES
YES
Παραμετροποίηση Συστήματος
YES
YES
YES
Εκπαίδευση Χρηστών
YES
YES
YES
Τηλεφωνική Τεχνική Υποστήριξη
YES
YES
YES
YES
Νέες Εκδόσεις Regate Effective Express
YES
YES
YES
YES

Τιμές

Για κάθε μια από τις προαναφερόμενες νέες εκδόσεις Effective, η REGATE A.E. έχει καθορίσει μια νέα, άκρως ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική που εξασφαλίζει στους υποψήφιους πελάτες το χαμηλότερο δυνατό συνολικό κόστος επένδυσης και ταυτόχρονα, τη βέλτιστη λειτουργικότητα. One-time Cost of Implementation Services (Start-Up Costs)

Regate Effective Express
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   SFA1    SFA2   EXVAN   FULL 
Price Per User Per Month
20 €
25 €
25 €
30 €