Τι είναι

To Regate Effective επιτρέπει την πραγματοποίηση ενεργειών sell-out στο πεδίο. Οι προωθητές, αισθητικοί, beauticians ή γενικά οι σύμβουλοι πωλήσεων, εξοπλίζονται με ένα smartphone ή ένα tablet, και μέσα από αυτό έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν τις πωλήσεις τους προς τους καταναλωτές, αλλά να ελέγξουν τους στόχους τους, και να δουν επιπλέον στατιστικά.

Οι δυνατότητες

Μια τυπική υλοποίηση του Regate Effective Sell out, παρέχει τις εξής δυνατότητες:

• Καταγραφές Sell-out σε τεμάχια με δυνατότητα πλοήγησης στις κατηγορίες
• Υποστήριξη βασικών δυνατοτήτων παρακολούθησης της ομάδας προωθητών όπως καταγραφή στίγματος GPS, Δρομολόγια, παραγγελιοληψία για την προετοιμασία ραφιού,καταγραφή ελλείψεων, κ.ο.κ.
• Αναλυτικό reporting στελέχους πωλήσεων (αισθητικού) σε επίπεδο backoffice
• Αναλυτικό reporting πωλήσεων ανά σημείο αισθητικού) σε επίπεδο backoffice
• Φόρτωση δεδομένων καταστημάτων και ειδών από αρχεία Excel ή σε συνδυασμό με το ERP σας.
Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση sell-out σε συνδυασμό με την mobile πλατφόρμα Regate Effective περιλαμβάνει μια ή παραπάνω από τις επόμενες δυνατότητες:

• Barcode Scanning με εξωτερικό barcode ή με συσκευή με ενσωματωμένο barcode.
• Sell-out με δυνατότητα μέτρησης των διαφορετικών καταναλωτών: Ουσιαστικά, η αισθητικός πριν από κάθε πώληση, ορίζει ότι πρόκειται για συγκεκριμένο καταναλωτή. Με αυτόν τον τρόπο οι πωλήσεις ομαδοποιούνται σε καταναλωτές και είναι εύκολο να εξαχθεί η πληροφορία τι αγοράζουν μαζικά οι καταναλωτές, ή ποιο προϊόν συνοδεύει τα υπόλοιπα σε μια πώληση.
• Sell-out με δυνατότητα ερωτήσεων ανά καταναλωτή: Η εφαρμογή μπορεί περαιτέρω να επεκταθεί, και σε κάθε νέο καταναλωτή να καταγράφει στοιχεία τύπου ερωτηματολογίου, για παράδειγμα:
o Φύλο
o Ηλικιακό Γκρουπ
o Άλλα brands (ανταγωνιστών) που δουλεύει ο καταναλωτής
o Ελεύθερα Σχόλια
• Καταγραφή Στοιχείων Καταναλωτών: Το Regate Effective μπορεί να καταγράψει στοιχεία καταναλωτών τα οποία συνοδεύονται και από ηλεκτρονική υπογραφή (πάνω στο tablet) της αισθητικού, για δημιουργία βάσης καταναλωτών που επιλέγουν τα προϊόντα σας, για μελλοντικές ενέργειες marketing.
• Στοχοποίηση Αισθητικών: Το σύστημα μπορεί να υποστηρίξει στόχους ανά brand και ανά αισθητικό για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. μήνα) και να εμφανίζει αναφορά στο tablet για την επίτευξη ανά brand.

Video Case Study | Sales Force Automation | Mobile Sell-Out Project | Hellenica S.A.

Δείτε το σύστημα Regate Effective Sell-out στην πράξη, σε ομάδα 400 αισθητικών, με χρήση Android smartphones και Tablets.